Şərəf

Saxta əleyhinə birlik

Marka nüfuzu

Çində kredit inşaatının nümayiş vahidi

Anti-counterfeiting association
Brand reputation
Demonstration unit of credit construction in China

Keyfiyyət etibarlılığı əsas təqdimat bölmələri

Keyfiyyət, təhlükəsizlik, bütövlük

Etibar markası

Quality credibility key promotion units
Quality, safety, integrity
trust brand

Hebei saxta əleyhinə sənaye birliyi

Hebei Anti-Saxta Sənaye Birliyinin vitse-prezidenti

Hebei məhsulu keyfiyyətinə uyğun müəssisələr

Hebei anti-counterfeiting industry association
Vice President of hebei anti-counterfeiting industry association
Hebei product quality qualified enterprises1
honor01
honor02
honor03